Резюме «Инженер-эколог» во Львове

Найдено 9 резюме
После регистрации будет доступно 16 резюме
Сортировать по релевантности
релевантности
Обновлено 20 марта 2015
По договоренности 51 год Львов готов к переезду в Киев, Одессу, Город за рубежом Английский (Базовый) и еще 2 Английский (Базовый) Польский (Свободно владею) Русский (Свободно владею) скрыть стаж 22 года и 5 месяцев
Інспектор з охорони навколишнього природного середовища 22 года и 5 месяцев (по настоящее время)
державна екологічна інспекція у львівській області
Перевірка дотримання норм екологічного законодавства україни
Обновлено 2 июня 2010
1 400 грн. 33 года Львов Английский (Базовый) и еще 2 Английский (Базовый) Украинский (Свободно владею) Русский (Свободно владею) скрыть стаж 7 месяцев
Практикант 3 месяца (по июль 2007)
Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут
Допомога керівнику у веденні телефонних переговорів та ведення документації
Бесплатные вакансии по всей Украине
Срок размещения вакансии — 30 дней.
Контакты откликнувшихся соискателей — в подарок!
Тариф действует бессрочно
Обновлено 5 июня 2009
По договоренности 35 лет Львов готов к переезду стаж 1 год и 5 месяцев
Бригадир 3 месяца (по август 2007)
Сибэнергомонтаж
Рукоиодил бригадой строителей. Сдал два обьекта раньше установленного срока.
Обновлено 19 декабря 2007
2 450 грн. 41 год Львов Английский (Базовый) стаж 13 лет и 10 месяцев
Бухгалтер 10 лет и 9 месяцев (по настоящее время)
ООО "Идеал-Д"
- бухгалтерский учёт - безнальная бухгалтерия
Обновлено 28 мая 2016
По договоренности 34 года Львов готов к переезду Английский (Разговорный) и еще 2 Английский (Разговорный) Польский (Разговорный) Украинский (Свободно владею) скрыть стаж 5 лет и 8 месяцев
Инженер-технолог 5 лет и 8 месяцев (по настоящее время)
Тюменьпромгеофизика
Геологическое сопровождение скважин на нефть и газ, технологический контроль, составление промежуточных и заключительных отчетов
Обновлено 12 апреля 2016
По договоренности 42 года Львов готов к переезду Английский (Базовый) стаж 15 лет и 8 месяцев
Инженер авторского (технического) надзора за строительством и инжиниринговое сопровождение проектов 2 года и 10 месяцев (по февраль 2016)
ОАО"Гипрогазоочистка", проектный институт по проектированию нефтеперерабатывающих предприятий
Осуществление авторского надзора на объектах строительтва "Роснефти" и "Лукойл-Коми" в Росийской Федерации (Ангарская нефтехимическая компания -г. Ангарск Иркутской области, установвка подготовки нефти на Баяндынском месторождении в Республике Коми, Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в г. Самара)
Исполнительный директор, Инженер-технолог, Инженер-технолог скрыть
Обновлено 27 апреля 2012
По договоренности 40 лет Львов Английский (Базовый) и еще 1 Английский (Базовый) Русский (Свободно владею) скрыть стаж 17 лет и 9 месяцев
Инженер-лаборант 17 лет и 9 месяцев (по настоящее время)
ВАТ "Геотехнический институт"
Исследования и опыты на существующих приборах, соответствующие расчеты. Компьютерное оформление результатов исследований в Excel, Word.
Обновлено 25 сентября 2011
7 000 грн. 60 лет Львов готов к переезду Английский (Технический) и еще 3 Английский (Технический) Немецкий (Разговорный) Польский (Разговорный) Русский (Свободно владею) скрыть стаж 38 лет и 9 месяцев
Технический менеджер 9 лет и 6 месяцев (по настоящее время)
Landkom Ukraine Group
Организация производства топливных брикетов из растительного сырья и биодизеля (подготовка и получение разрешительной документации, создание производств, пуско-наладочные работы, техническое и технологическое руководство проектом)
Доцент, Заместитель директора по развитию, Главный инженер, Начальник отдела маркетинга, Инженер, научный сотрудник, ведущий научный сотрудник скрыть
Обновлено 21 мая 2011
10 000 грн. 36 лет Львов готов к переезду Русский (Разговорный) стаж 10 лет и 11 месяцев
Ведущий инженер службы охраны труда и экологии 10 лет и 11 месяцев (по настоящее время)
Прикарпатське УБР ВАТ "Укрнафта"
3.1. Приймає участь в координації роботи функціональних і виробничих підрозділів УБР з питань безпеки праці і взаємодії в роботі з органами державного нагляду за охороною праці. 3.2. Здійснює контроль за додержанням працівниками підприємства чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з питань охорони праці та виконанням наказів, вказівок, вимог, інформаційних листів і заходів ВАТ “Укрнафта”. 3.3. Контролює виконання приписів, наказів та інших нормативних документів, виданих органами Державного нагляду. Надає інформацію контролюючим і вищим органам про усунення порушень і недоліків згідно виданих приписів у встановлені строки. 3.4. Спільно з відповідними відділами, службами і одноосібно здійснює контроль за правильною організацією та безпечним веденням виробничих процесів, безпечною експлуатацією обладнання, машин, механізмів, будівель, споруд, виробничих та санітарно-побутових приміщень, за станом санітарно-гігієнічних умов, наявністю, справністю, правильною експлуатацією і використанням засобів індивідуального захисту і запобіжних пристроїв. 3.5. Приймає участь в організації роботи постійно-діючої комісії для перевірки стану охорони праці підприємства та за завданням начальника відділу УБР з охорони праці та екобезпеки, здійснює періодичні перевірки стану умов праці в цехах, на об”єктах із залученням до цієї роботи інженерно-технічних працівників відділів і служб УБР, організовує взаємоперевірки між цехами і службами. 3.6. Контролює правильність ведення технічної документації передбаченої державними і галузевими нормативними актами. 3.7. Контролює своєчасність випробувань, перевірок і правильну експлуатацію парових та водогрійних котлів, балонів для стиснутих та зріджених газів, контрольної апаратури, вантажопідіймальних механізмів, посудин, що працюють під тиском. 3.8. Складає програму вступного інструктажу для працівників УБР. 3.9. Проводить вступний інструктаж (навчання) з питань охорони праці з усіма працівниками, які приймаються на роботу, з працівниками інших організацій у передбачених випадках, учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження виробничої практики, а також у разі екскурсій на підприємство. 3.10. Здійснює контроль за своєчасним і якісним проведенням інструктажів на робочому місці, навчанням і перевіркою знань безпечним методам праці робітників УБР, правильним веденням журналів реєстрації інструктажів, протоколів перевірки знань, оформленням посвідчень, іншої документації. 3.11. Надає методичну допомогу начальникам цехів, служб, відділів в розробці програм інструктажів, програм стажування, інструкцій з охорони праці та інших нормативних актів про охорону праці. 3.12. Організовує і контролює забезпечення цехів, служб, відділів правилами, положеннями, інструкціями, плакатами та іншимим посібниками з охорони праці. 3.13. Приймає участь в складанні графіків перевірки знань інженерно-технічних працівників, організації роботи комісії для перевірки знань у інженерно-технічних працівників та робітників. 3.14. Приймає участь в розробці спільно з службами, цехами, відділами заходів по покращенню умов праці, в узагальненні, аналізі цих заходів, погодженні з відповідними інстанціями комплексного плану покращення умов праці, та контролює його виконання. 3.15. Розслідує та веде облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, вивчає їх причини, аналізує ефективність запроваджених заходів щодо їх запобігання. 3.16. Інформує начальників підрозділів про нещасні випадки, як сталися на підприємстві, в структурних підрозділах ВАТ “Укрнафта” та інших підприємствах з метою запобігання подібних випадків. 3.17. За дорученням керівництва УБР здійснює підготовку проектів наказів, розпоряджень інших документів з питань охорони праці. Виконує вказівки начальника відділу з ОП та ЕБ ПУБР в межах своєї компетенції. 3.18. Складає звіти у строки і за формами, які встановлені органами статистики. 3.19. Контролює правильність складання заявок на спецодяг, спецвзуття і інших ЗІЗ, своєчане забезпечення, належне зберігання засобів захисту. 3.20. Спільно з службами, цехами, відділами бере участь в організації пропаганди безпечних методів праці, шляхом проведення огляд-конкурсів, оформлення виставок, стендів, кутків. 3.21. Бере участь у складанні розділу “Охорона праці” у колективному договорі Прикарпатського УБР. 3.22. Бере участь у впровадженні більш досконалих конструкцій обгороджувальної техніки, запобіжних пристроїв та інших засобів захисту, раціональних режимів праці та відпочинку з урахуванням специфіки виробництва, динаміки працездатності, періодичності, фізіологічних функцій людини, а також рекомендацій науково-дослідних і проектно-конструкторських установ з організації праці з метою збереження здоров”я і працездатності людей, підвищення змістовності та привабливості праці. 3.23. Бере участь у перевірці технічного стану устаткування, визначенні його відповідності вимогам безпечного ведення робіт, у разі потреби за встановленим порядком вживає заходів щодо припинення його експлуатації. 3.24. Контролює додержання графіків заміру повітряного середовища, виробничого шуму, вібрації тощо, міжвідомчого і відомчого контролю за додержанням чинних правил, стандартів, норм у проектах нових виробничих об”єктів і тих, які реконструюються, бере участь в роботі комісії по прийманню їх до експлуатації. 3.25. Здійснює контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту. 3.26. Контролює витрати підрозділів підприємства асигнувань на охорону праці.
Возраст
Уровень дохода
Отрасли
Гражданство
Пол
Тип занятости
Образование
Место работы
Водительские права
Иностранные языки
Город
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.